Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin nimi

Öljykauppa.fi asiakasrekisteri.

Rekisterinpitäjä

Nimi: Öljykauppa Webstore (2645248-6)
Verkkosivut: www.oljykauppa.fi
Postiosoite: Aurinkotuulenkatu 17 A 14, 00990 Helsinki
Sähköposti: info@oljykauppa.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on oljykauppa.fi:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää oljykauppa.fi:n toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää oljykauppa.fi:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Oljykauppa.fi saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan oljykauppa.fi:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite, salasana
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten seurantatiedot

Rekisterin tietolähteet

Asiakasrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan henkilön omalla ilmoituksella.

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin henkilötietoja säilytetään tietokannoissa, jotka ovat suojattuja asianmukaisilla salauksilla. Palvelimet sijaitsevat valvotussa ja lukitussa ympäristössä. Palvelinten sekä henkilötietojen käyttöoikeudet ovat rajattu käyttöoikeuksilla. Käyttöoikeudet omaavat vain asiakaspaveluhenkilökunta ja ainoastaan niin kauan, kun toimivat kyseisissä työtehtävissä. Rekisteri sijaitsee oljykauppa.fi:n kauppa-alustaa ylläpitävän Pulse247 Oy:n palvelimella.

Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yrityksen asiakasrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinhoitajalle.

Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.