Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste, jossa selostetaan EU:n henkilötietolainsäädännön (GDPR) mukainen tietojen käsittely.

Rekisterin nimi

Öljykauppa.fi asiakasrekisteri.

Rekisterinpitäjä

Nimi: Öljykauppa Webstore (2645248-6)
Verkkosivut: www.oljykauppa.fi
Postiosoite: Aurinkotuulenkatu 17 A 14, 00990 Helsinki
Sähköposti: info@oljykauppa.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on oljykauppa.fi:n asiakkuuden ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää oljykauppa.fi:n toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Tietoja voidaan lisäksi käyttää henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja paremman asiakaskokemuksen tuottamiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää oljykauppa.fi:n mainonnan kohdistamiseen asiakkaan näin salliessa luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Kerättävä tietosisältö ja lähteet

Henkilörekisteri sisältää seuraavia asiakkaan itse syöttämiä tietoja:
• Henkilön etu- ja sukunimi
• Sähköpostiosoite, salasana
• Postiosoite
• Puhelinnumero
• Yrityksen nimi ja Y-tunnus
• Tiedot sähköposti tai tekstiviestimarkkinoinnin sallimisesta

Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla sekä eväisteiden käytöllä, johdetut tiedot:
• Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
• Tilauksen tiedot, kuten toimitustapa ja tilauksen seuranta
• Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot

Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista.

Tietojen säilytys, suojaus ja käsittely

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin henkilötietoja säilytetään tietokannoissa, jotka ovat suojattuja asianmukaisilla salauksilla. Palvelimet sijaitsevat valvotussa ja lukitussa ympäristössä. Rekisteri sijaitsee oljykauppa.fi:n kauppa-alustaa ylläpitävän Pulse247 Oy:n palvelimella.

Palvelinten sekä henkilötietojen käyttöoikeudet ovat rajattu käyttöoikeuksilla. Käyttöoikeudet ovat vain koulutetulla asiakaspalveluhenkilökunnalla ja ainoastaan niin kauan, kun he toimivat kyseisissä työtehtävissä. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja niitä käytetään vain siltä osin kuin se on työtehtävän kannalta välttämätöntä.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Lisäksi käytämme luotettuja sopimuskumppaneita mm. tilausten toimittamiseen, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Heidän sopimuksissaan on huomioitu lainsäädännön asettamat vaatimukset. Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa myös analytiikkatarkoituksissa. Hyödynnämme ostokäyttäytymis- ja selaustietoja yhteistyökumppanien kanssa, jotta voimme paremmin tarjota sinua kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia.

Välitämme tietoa seuraavasti:
• Kuljetusliikkeelle, valitun toimitustavan mukaisesti
• Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa
• Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun
• Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään
• Sähköpostimarkkinointikumppaneille, jos asiakas on tilannut uutiskirjeen
SMS-kumppanille, kun tekstiviestien lähetys on sallittu
• Analytiikka- ja tilastointikumppaneille

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille.

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU / ETA maiden ulkopuolelle, ellei se ole yhteistyökumppanin palvelun teknisen toteutuksen vuoksi tarpeellista.

Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yrityksen asiakasrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti tai sähköpostilla info@oljykauppa.fi rekisterinhoitajalle.

Lisäksi henkilö voi katsoa itse syöttämiään tietoja omatili -sivun kautta. Sähköpostimarkkinointiin pyydetään erillinen suostumus ja asiakas voi perua tilauksen sähköpostin lopussa olevan linkin kautta. Myös tekstiviestimarkkinointiin pyydetään erillinen suostumus henkilötietojen täyttämisen yhteydessä.

Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön pyynnöstä oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi.

Ilmoitamme jos tietoja ei voida poistaa tai muuttaa lakisääteisistä, kuten kirjanpitoon liittyvistä, velvollisuuksista johtuen.